Menu

Marketing communicatie advies

Koop Communicatie biedt aan ondernemers een samenhangend pakket aan praktische marketing-communicatie-advisering, waarbij de visie en de organisatie van uw bedrijf  centraal staan binnen het adviestraject. Wij zijn er ons terdege van bewust dat een markt-benadering dient te passen bij uw organisatie en niet andersom. Op maat gesneden advies is ons uitgangspunt.

De toegevoegde waarde van Koop Communicatie zit in de combinatie van marketing knowhow, werkmethode en praktijkervaring, welke zijn opgedaan in diverse branches over een periode van maar liefst 25 jaar.

Direct contact. Direct resultaat

Doel van onze marketingadvisering is om te komen tot een effectieve(re) marktbewerking. Met andere woorden: u wenst méér resultaat te halen uit uw huidige marketing- en communicatie-inspanningen. Wij brengen u in direct contact met uw klanten en prospects. Met onze ‘directe’ aanpak en bijbehorend actieplan kan dit gerealiseerd worden. Uit ervaring weten wij dat deze aanpak leidt tot direct resultaat.

Ondernemers wensen niet allemaal dezelfde marketingondersteuning. Daarom hanteren wij een aantal service-niveaus waaruit u kunt kiezen. Zo kunt u er de voorkeur aan geven om het gehele project (bijvoorbeeld de bouw van een website) geheel uit te besteden aan Koop Communicatie, dan wel gedeeltelijk zelf uit te voeren (bijvoorbeeld het plaatsen van teksten en/of foto’s). Ook kunt u kiezen voor een combinatie. Aan u de keuze.